Skip to main content

Mozgásfejlesztés

Mozgásfejlesztés

Minden gyermek a saját tempója szerint ismerkedik meg magával és az őt körülvevő világgal. Előfordulhat, hogy egyes gyerekeknél kimarad egy-egy mozgásfázis (pl. kúszás, mászás), vagy nem kellő ideig tart, vagy akár később kezdenek el beszélni, nehezebben illeszkednek be a közösségbe, érzékenyebbek bizonyos dolgokra. Jó hír, hogy ezek mindegyike – sőt ennél még több is – kiválóan fejleszthetők, a megfelelő és célzott fejlesztéseknek köszönhetően.

A TSMT a tervezett szenzomotoros tréning rövidítése, amely különböző gyakorlatok segítségével fejleszti a gyermekek nagy- és finommozgásait. A terápiában kiemelt szerepet kapnak az elemi mozgásformák, kúszás, mászás újraélése, újratanítása, a csecsemőkori primitív reflexek leépítése, mellyel megalapozzuk a magasabb rendű mozgásformák kialakulását, rendeződését.
A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.

Életkor alapján a TSMT torna általában 3 hónapos kortól egészen 9-12 éves korig ajánlott. Nagyon gyakran az óvodai évek alatt derül ki egy gyermekről, hogy fejlesztésre van szüksége. Ez nem meglepő, hiszen az óvodapedagógusok kellő tudással és tapasztalattal rendelkeznek annak megállapítására, hogy a gyermekünk elmarad-e a fejlődésben vagy sem.

Ezekben az esetekben ajánlott a TSMT terápia:

 • figyelemzavar
 • hiperaktivitás
 • beszédfejlődési zavar (beszédhiba)
 • tanulási zavar
 • magatartási zavar
 • beilleszkedési zavar
 • ügyetlen mozgás
 • egyensúlyzavar
 • iskolaérettségi probléma
 • beszédkésés
 • megkésett mozgásfejlődés

Korai konduktív fejlesztés

Első alkalommal egy állapotfelmérés zajlik, melynek során megbeszéljük, hogy milyen segítségre van szüksége a gyermeknek a személyre szabott fejlesztés mielőbbi megkezdéséhez. A későbbi csoportos vagy egyéni foglalkozásokon gyerekek egészséges mozgásfejlődése a cél. Emellett a szülők megtanulják, hogyan tudják aktívan segíteni gyermekük fejlődését. 

A komplex fejlesztés során a mozgásfejlesztésen keresztül a megismerő képesség (észlelés, érzékelés), a kognitív képességek (figyelem, emlékezet, gondolkodás), a beszéd és kommunikációs készség indítása, valamint a szociális készségek kialakítása is zajlik.

Foglalkozást tartó: Feyér Zsófia konduktor
Időtartam: 45perc
Ajánlott: 0-3 éves korig

Gyermekeknél játékos formában, az életkori sajátosságokat figyelembe véve, rengeteg énekkel és mondókával kísérve tanítjuk meg őket a saját korlátaik és képességeik ismeretére, használatára, miközben komplexen fejlesztjük egész személyüket. Az énekek, mondókák, versek ritmust adnak a mozdulatoknak, meghatározzák a tevékenység ütemét, kiváltják és fenntartják a mozgást.

A cél, hogy minél önállóbb feladatvégzés, ezáltal a lehetőségek szerinti legnagyobb önállóság elérése.

Ha az alábbi problémák egyike érinti gyermeked mozgásfejlődését, javasoljuk, foglalj időpontot korai konduktív fejlesztésre:

– Megkésett mozgásfejlődés(pl. nem fordul, nem kúszik, nem mászik, nem ül, nem áll vagy jár)
– Koraszülött babák részére
– Központi idegrendszeri sérülés esetén
-Szabálytalan mozgásformák előfordulása esetén (pl. csak egy irányba fordul, aszimmetrikusan kúszik/mászik, „húzza a lábát”)
– Feszes izomtónus esetén (pl. nehezített a pelenkázás vagy az öltöztetés; kedvelt oldala van,a másik oldalt kevésbé használja-forduláskor, fej fordításakor…)
– Laza izomtónus esetén (pl. fáradékony, könnyen feladja, szétcsúsznak a végtagjai, nem sokáig tartja a fejét és a négykézláb állást)

Érdeklődés

Fejlesztés érdeklődés