Skip to main content

Adatvédelmi tájékoztató

Cél: Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

Ki gyűjti a személyes adatokat (az adatkezelő személye)?

Az Ön adatait a Bambi Marina Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
(Tulajdonos: Kollár Kitti; székhely: 1138 Meder utca 6..; adószám: 32026687-2-41; Telefonszám: 06305248616; e-mail cím: info@bambistudio.hu; hol gyűjtjük az adatot: www.bambistudio.hu)
gyűjti.

Milyen adatforgalom/kezelés történik?

Kapcsolatfelvétel
A kapcsolatfelvétel során az érdeklődők üzenetet küldhetnek az Adatkezelő munkatársainak, annak érdekében, hogy bővebb információhoz jussanak vagy időpontot foglaljanak.

Adatkezelés célja: információkérés, kapcsolatfelvétel, időpontfoglalás.
Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, tárgy, szolgáltatás választás, üzenet.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése.
Adatkezelés időtartama: 1 év.
Adattárolás módja: levelezőrendszer (fent említett e-mail cím).
Adatfeldolgozók, valamint az adatok megismerésére jogosultak köre: Bambi Marina Kft. munkavállalói, megbízott alvállalkozói, önkéntesei.
Az Érintett (azok a szülők, családok, magánszemélyek, akik igénybe veszi az Adatkezelő szolgáltatásait) hozzájárulását azzal fejezi ki, amennyiben üzenetet küld az Adatkezelőnek. A GDPR 13. cikkének megfelelve az Adatkezelő jelen szabályzat útján kifejezetten tájékoztatja Felhasználót, hogy a Honlapon történő kapcsolatfelvétel feltétele a jelen pontban meghatározott adatok megadása.

Az adatkezelő hogyan tárolja a megadott adatokat?

1. az adatokat tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
2. adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni; tehát az Adatkezelő csak és kizárólag információkérés, kapcsolatfelvétel, időpontfoglalás használja a megadott információkat
3. adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
4. adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
5. csak a szükséges körben férhetnek hozzá az adatokhoz (mértékben, személyben)
6. megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
7. az adatokat nem adja ki egy harmadik fél számára és nem hozza nyilvánosságra az Adatkezelő

Az érintettek jogai:

(1) A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az Érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást ad az Érintettnek általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Bambi Marina Kft. (1138 Budapest, Meder utca 6.) adatkezelő által a(z) https://bambistudio.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, email cím, telefonszám, számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

A Szabályzat módosítása

A Bambi Marina Kft. a saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen Szabályzatot módosíthatja, melyet a weboldalunkon (www.bambistudio.hu) teszünk elérhetővé.

Jogorvoslati lehetőségek

(1) Az Érintett jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
a.) az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.),
b.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
c.) az Érintett lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.

Házirend

A megfelelő működés érdekében a következő házirendi szabályokat kérjük betartani:

 • Gyermeked akkor érzi jól magát, ha egészséges. Kérlek, ezt tartsd szem előtt. Beteg, lázas gyermeket nem tudunk fogadni.
 • A szülős foglalkozásokra jelenleg egy kísérő a megengedett. További kísérőt felár ellenében áll módunkban fogadni.
 • A foglalkozások alatt vigyázzunk magunkra, egymásra és az eszközökre.
 • Minden foglalkozásra bejelentkezés szükséges, hiszen a termek befogadóképessége korlátolt.
 • A bérlet egy kényelmes megoldás. Kérjük, akkor válts bérletet, ha azt biztosan fel tudod használni a megadott időn belül. Ellenkező esetben elvesznek az előre befizetett alkalmak.
 • Minden szülőt kérünk, hogy fejlesztési, pszichológiai, logopédiai és gyógypedagógiai bejelentkezés előtt töltse ki a regisztrációs űrlapot, hiszen csak ez alapján tudunk időpontot kínálni.
 • A foglalkozásokon előfordulhat, hogy készítünk fotókat, videós felvételeket, melyeket név nélkül felhasználunk közösségi oldalunkon és weboldalunkon. Amennyiben ebbe nem egyezel bele, kérjük, jelezd vezetőségünk felé.
 • Adataidat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk tovább.

Foglalási szabályzat

Időpontok foglalása, lemondása, fizetési feltételek

 • Az árak tájékoztató jellegűek. Foglalásod csak abban az esetben érvényes, ha azt visszaigazoltuk valamilyen formában (pl. e-mail, telefon, személyesen).
 • Az online foglalási rendszerben foglalható szolgáltatások díjának 100%-át előre kérjük kifizetni. Azon szolgáltatásokat, melyeket a foglaló rendszerben nem lehet lefoglalni, személyesen készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel lehet rendezni.
 • Amennyiben mégsem felel meg és szeretnéd lemondani a lefoglalt időpontot, e-mailben vagy telefonon jelezheted felénk!
 • Ha a fenntartott időpontban valamilyen okból nem tudsz megjelenni a helyszínen, kérjük időben jelezd felénk.
 • A foglalt időpont előtt 24 órán belül van mód a szolgáltatást díjmentesen lemondani, módosítani. 24 órán kívüli lemondás esetén a befizetett összeget visszautaljuk vagy beszámítjuk a következő foglalás esetén. A 24 órán belüli módosítások esetén nincs mód az összeg visszafizetésére és beszámítására.
 • Mind az időpontra, mind a szolgáltatásra vonatkozóan, a foglalást követően azonnal küldött visszaigazoló email tartalma a kizárólagos irányadó – kérünk, hogy minden esetben ellenőrizd Te is.

Késés

 • A pontosság nem mindig kivitelezhető. Ennek ellenére kérünk mindenkit a pontosságra. Az órákat nem áll módunkban előbb kezdeni és/vagy tovább tartani.
 • Akkor tudunk rugalmasak lenni, ha Te is. Elég szoros időbeosztás szerint dolgozunk, munkarendünkbe legfeljebb 10 perces késés fér bele.